FANDOM


Den transsexuella agendan, eller "the transgender agenda" på engelska, är enligt Lennart en plan hos systemets makthavare för att förvrida allmänhetens syn på kön och skönhetsideal, samt ett sätt att uttrycka sin religiösa övertygelse, som enligt Lennart är av satanistisk karaktär. Detta utförs genom att kända personer och makthavare inom olika områden vid en tidig ålder fostras in i den könsroll som traditionellt associeras med könet motsatt deras biologiska. De tvingas sedan att genomgå könskorrigerande kirurgi, och preseteras sedan för allmänheten som medlemmar av det andra könet än det de föddes som.