FANDOM


Holism (av grekiska holos, "hel", "odelad") är i allmän bemärkelse ett filosofiskt betraktelsesätt att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext. 

I Lennarts värld är detta ett ord som bara används. Han själv vet inte vad det betyder.