FANDOM


Kriget mot Systemet är en av många kampanjer i Lennarts liv, där Lennart genom olika aktioner, såsom tältrunk-turnén, med blandade resultat försöker övertyga folk i sin omgivning om nödvändigheten av ett nytt system. Det är oklart exakt när detta systemkritiska initiativ började; det verkar ha börjat i mildare form genom kritik mot t.ex. betygsättning i skolan, för att blomma ut i en total systemkritik med paranoida drag. Vad exakt detta nya system innefattar brukar variera med Lennarts allmänna sinnestillstånd men det brukar involvera:

  • Ett matriarkalt system, vilket enligt Lennarts definition verkar innebära att kvinnor ska bestämma och "ta för sig". Det mesta indikerar att detta från Lennarts sida mest är en förklaring till varför kvinnor inte attraheras av honom, det är alltså som vanligt ett systemfel och inte ett individuellt problem.
  • Förändrade familjeförhållanden, till exempel boende i tribe. En vanligt förekommande teori är att Lennart gärna skulle se sig själv som utvald profet i denna tribe med fri tillgång till alla medlemmar.

Initiativ och händelser i Kriget Edit