FANDOM


20160824-Banned on Form Fitness and some more about the source and the future (00-01-56.799) 0001

Lennart med lampan.

Lampan, eller The Lamp som den benämns första gången, är en golvlampa som ofta syntes intill gungstolen i Lennarts tidigare YouTube-klipp då han fortfarande bodde i sin lägenhet. Dess märke och fabrikat är okänt.

Betydelse Edit

Lennart menade att lampan var ett kommunikationsmedium. Då lampan var central under en tid då Lennart ännu inte kommit in på mantisar, så var det inte dessa som använde lampan för kommunikation. Det var Gud. Lennart har hela tiden varit tvetydig i sin relation till Gud, men det man vet är att Gud av Lennart ofta benämndes som Source.

Språk Edit

Lampan använder sig av någon form av binär kod (möjligen morsealfabetet) för att kommunicera. Som ofta är fallet med tecken från ovan, är det mottagaren som gör tolkningen efter eget behov. Budskapet kan alltså bli lite vad som helst beroende på vad man söker. Vad lampan säger är det nog ingen som vet, inte ens Lennart, men den har setts understryka enskilda idéer som därmed blir extra viktiga. För det kan väl inte vara en slump att den blinkar?

Lampan i media Edit

Originalklippet där lampan kan ses kommunicera med Lennart finns här (Arkiv)

Lampan har även varit populär i fankulturen kring Lennart. En elektronisk låt om lampan finns här