FANDOM


LinkedIn är ett socialt medium främst riktat mot personer som söker jobb.

På LinkedIn kan användare ladda upp och visa upp sin tidigare arbetslivserfarenhet för eventuella arbetsgivare.

Lennart på LinkedIn Edit

Screen Shot 2017-08-13 at 03.04.26

Lennarts LinkedIn innan den blev borttagen.

Lennart blev bannlyst från LinkedIn eftersom han upprepade gånger publicerade porrfilmer.

Lennart använde också tjänsten för att konversera med kvinnor. Vid ett tillfälle hade han en konversation med en psykolog där han skickade en film som även innehöll hans stånd. Detta var en vidareutveckling av introduktionsfilmen enligt Lennart. Detta gjorde psykologen upprörd och svarade att hon blev äcklad och förbannad, samt ifrågasatte Lennarts tankesätt. Lennart resonerade att det var fel på psykologen genom systemet och mind control, eftersom han vet att kvinnor tänder på honom.

Video där Lennart pratar om avstängningen: Arkiv