FANDOM


Platt jord är uppfattningen om att jorden skulle vara platt. Denna tes har förekommit sedan förhistorisk tid, men även idén om en rund jord är gammal. Det har sedan 1800-talet funnits en felaktig uppfattning om att kyrkan fram till nya tiden trodde att jorden var platt, och att Columbus visade att så inte är fallet genom att segla västerut för att nå Indien. Dock var 1400-talets lärda och sjöfarare väl medvetna om att jorden var rund, och redan på 200-talet f.Kr. bestämde Eratosthenes genom mätningar av jordens omkrets att så var fallet.

Lennart och Platt Jord

Lennart hoppade slutligen på denna konspirationsteori under slutet av September. Förmodligen den sista konspirationsteorin som Lennart ännu inte anlutit sig till. Lennart är övertygad om att systemet och satanisterna vill dölja denna sanning för mänskligheten. Under den platta jorden finns himlen och helvetet.