FANDOM


Tack för att du väljer att bidra till Lennart Bladh Wiki! Edit

Denna wiki är löst sammansatt vilket kräver hänsyn och samarbete.

Här är ett par föreslagna riktlinjer som du som skribent bör följa vid skapande av artiklar, de är uppskrivna genom konsensus och faller till större delen under vanligt folkvett:

  1. Publicera inte mer information om anhöriga än vad du skulle vilja läsa om dig själv på Internet.
  2. Försök att formatera text och layout på ett resonligt sätt.
  3. Försök att använda språket korrekt.
  4. Rulla bara tillbaka redigeringar som är ren vandalism, försök annars förbättra snarare än förstöra. Utgå från att folk oftast menar väl.