FANDOM


Telepati innebär en tankeöverföring eller att läsa någons tankar.

Lennart tror att Mantisar (Atlantisar o.dyl.) har denna egenskap. Han har länge funderat på om han själv besitter den här förmågan, exempelvis genom att testa sina telepatiska förmågor på en hund med namnet Milton..

Han är övertygad om att flera av hans idéer om systemet kommit till honom genom telepati.

Lennart tror också att Heliga Birgitta blev styrd av telepati och att det skulle vara en fråga om uppenbarelser är rent trams.