FANDOM


Zorsa-incidenten inträffade i april 2017 vilket ledde till att den ursprungliga kanalen togs bort och föranledde starten av den nya youtubekontot.

Bakgrund Edit

Under mars och april blev interaktionen mellan Lennart och mantisarna mer intensiv. Mantisarna fick Lennart att använda Discord där ungdomarna drev med Lennart, i samma veva startades Lennart Bladh podcast.

Lennart som inte är känd för sitt kritiska tänkande hade ursprungligen höga tankar om dessa mantisar och möjligen också uppskattade en social interaktion. Eventuellt var det här som Lennart angav lösenordet till sin youtubekanal till ett antal personer som han antog var välvilliga mantisar. Den 22:a mars byter någon av ungdomarna namnet på youtubekanalen till Lennart Bladh Community. Detta tolkar Lennart som ett tecken från högre makter att samla fler konspiratoriska youtubekanaler, som Claudia, till en gemensam plattform.

Incidenten Edit

Dfdf

Lennart spänner ögonen i Zorsa i den sensuella filmen.

[Vänligen rätta detaljer] Under oklara former på Discord beslutar sig en av mantisarna för att vända sig emot Lennart.

Denna ungdom som går under namnet Zorsa har tillgång till Lennarts kanal och tar kanalen som gisslan genom att stänga ute Lennart. För att få tillbaka kontot ställer Zorsa ett antal krav, bland annat att att Lennart göra en sensuell video där han ger en shoutout till Zorsa samt ett antal bilder av sexuell natur.

Bilder och film sprids på Discord och eventuellt läggs även en snuskig film upp på Youtube vilket leder till att kanalen raderas. Lennart blir då upprörd och kontaktar Youtube och förklarar situationen.

Efterspel Edit

Lennart skapar slutligen en ny kanal den 13:e april. Lennart menar att Zorsa, eller Mantis Hacker, sannolikt är en reptil. Senare återaktiveras den gamla kanalen men Lennart fortsätter att använda den nya kanalen som senare återigen byter namn genom en mantis till Lennart Blodh.